به گزارش روابط عمومی اداره کل مدیریت بحران استان، استاندار کرمان طی بخشنامه ای به کلیه فرمانداران، شهرداران، مدیران و روسای دستگاههای اجرایی و مدیرکل صدا و سیمای مرکز استان به منظور ضرورت آگاه سازی همگانی از خطر حوادث، افزایش ظرفیت تاب آوری جامعه و کاهش اثرات و تبعات ناشی از بلایاس طبیعی، اقداماتی را مرتبط با روز ملی کاهش اثرات بلایای طبیعی و آغاز هفته کاهش بلایای طبیعی از تاریخ 20 لغایت 25 مهرماه با توجه به حادثه خیزی بالای استان ابلاغ نمود.