به گزارش روابط عمومی اداره کل مدیریت بحران استان، صبح امروز ششمین جلسه بررسی اسناد استانی کاهش خطر حوادث و آمادگی و پاسخ با حضور مدیرکل مدیریت بحران, معاون و کارشناسان اداره کل مدیریت بحران, نماینده دانشگاه علوم پزشکی کرمان (مجری) و نماینده دانشگاه پیشرفته تحصیلات تکمیلی های تک ماهان (ناظر) پیرامون اصلاحات مورد نیاز برنامه های یاد شده به مدت 4 ساعت برگزار گردید.