به گزارش روابط عمومی اداره کل مدیریت بحران استان، صبح امروز جلسه تدوین شیوه نامه اجرایی آیین نامه فداکاران خدمت به صورت وبینار با حضور مدیران سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور و مدیران کل مدیریت بحران استان های کرمان، فارس، قم، سمنان, قزوین و همدان برگزار گردید.
در این جلسه نحوه تعیین داوطلبان  و افرادی که در حوادث اقداماتی را به منظور کمک و امدادرسانی انجام می دهند و دچار آسیب می شوند، مورد بحث و بررسی قرار گرفت.