به گزارش روابط عمومی اداره کل مدیریت بحران استان، مجید سعیدی 14 شهریور ماه در نشست کارشناسان مدیریت بحران فرمانداری‌های استان، خطرپذیری استان در حوادث و سوانح را بالا دانست و عنوان کرد: دو سند استانی کاهش خطر حوادث و سوانح و آمادگی پاسخ در برابر حوادث و سوانح طبق قانون مدیریت بحران کشور در حال تدوین است.
وی هدف تدوین این اسناد را داشتن برنامه مسنجم و مدون، به حداقل رساندن آسیب‌پذیری و ارتقای ظرفیت تاب‌آوری در زمان حوادث و سوانح بیان کرد.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری کرمان برگزاری این نشست را جهت هماهنگی و بررسی مشکلات شهرستان‌ها و همچنین دریافت نظرات فرمانداری‌ها جهت تدوین اسناد عنوان کرد.
سعیدی گفت: اقدامات مدیریت بحران همه باید متناسب با اسناد پیش روند و از ظرفیت و توانمندی‌های همه استفاده شود.
وی ابراز داشت: کرمان از استان‌های با خطرپذیری بسیار بالاست و 90 مخاطره را در استان شاهد بوده‌ایم.
این نشست با حضور نمایندگان دانشگاه علوم پزشکی کرمان(ناظر)، دانشگاه های تک(مجری)
 و کارشناسان بحران فرمانداری ها به ریاست مدیرکل مدیریت بحران استان برگزار گردید.