به گزارش روابط عمومی اداره کل مدیریت بحران استان، دومین جلسه کارشناسی بررسی سند استانی برنامه کاهش خطر حوادث و سوانح در ادامه بررسی شرح خدمات باقیمانده از فصل های اول و دوم سند استانی یاد شده صبح امروز یکشنبه مورخ 1400/6/7 به ریاست مدیرکل مدیریت بحران استان و با حضور معاون و کارشناسان این اداره کل، نمایندگان دانشگاه علوم پزشکی کرمان (مجری) و دانشگاه تحصیلات تکمیلی (ناظر) به مدت 3 ساعت برگزار گردید.
در این جلسه مطالعات انجام شده بررسی گردید و در خصوص برخی اقدامات تکمیلی و شرح خدمات طرح بحث و تصمیم گیری شد.
در پایان مقرر گردید برش شهرستانی سند، هفته آینده با حضور نمایندگان فرمانداری ها مورد بررسی قرار گیرد.