به گزارش روابط عمومی اداره کل مدیریت بحران استان، صبح امروز جلسه کارشناسی بررسی سند استانی برنامه کاهش خطر حوادث و سوانح به ریاست مدیرکل مدیریت بحران استان و با حضور معاون و رییس گروه مطالعات امور ایمنی اداره کل، نمایندگان دانشگاه علوم پزشکی کرمان(مجری) و دانشگاه تحصیلات تکمیلی(ناظر) به مدت 4 ساعت برگزار گردید.
در این جلسه شرح خدمات باقیمانده از فصل های اول و دوم سند استانی یاد شده مورد بررسی قرار گرفت.
در پایان ضمن بررسی مطالعات انجام شده در خصوص برخی اقدامات تکمیلی و شرح خدمات طرح، بحث و تصمیم گیری گردید.