باتوجه به اعلام ادارات کل حفاظت محیط زیست و هواشناسی مبنی بر افزایش شاخص آلایندگی های هوا در شهرستان کرمان و پایداری آن و نظر دانشگاه علوم پزشکی مبنی بر خطرناک بودن این وضعیت برای سلامت شهروندان، براساس تصمیم کارگروه استانی شرایط اضطرارآلودگی هوا کلیه ادارات و دستگاه های اجرایی به استثنا مراکز امدادی، درمانی، انتظامی (واحد های انتظامی ) امروز   ۱۴۰۰/۵/۵  با دو ساعت تاخیر آغاز بکار نمایند. در سایر شهرستان ها نیز فرمانداران براساس تفویض اختیار داده شده بااعلام محیط زیست و مرکز بهداشت مربوطه می توانند تصمیمات لازم را اتخاذ نمایند. ضمنا این محدودیت کاری  برای بخش خصوصی،  بانک ها وصدا وسیما و مراکزی که از قبل وقت رسیدگی به امور شهروندان داده اند نظیر مراجع قضایی و دستگا ه های خدماتی بر عهده بالاترین مقام مربوطه می باشد.