به گزارش روابط عمومی اداره کل مدیریت بحران جلسه بررسی وضعیت و تعیین و تکلیف ساختمان مرکز فرماندهی و کنترل حوادث استان به دستور استاندار محترم و با حضور معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری برگزار شد.
در این جلسه گزارشی از روند عملیات احداث ساختمان و همچنین نحوه تامین اعتبار و مشکلات و نواقص موجود بیان شد و مقرر شد دستگاه اجرایی در جهت تسریع در رفع نواقص، تکمیل قسمت های باقی مانده بویژه محوطه ساختمان اقدام نماید و سپس پروژه جهت بهره برداری تحویل اداره کل اداری و مالی و ذیحسابی استانداری گردد.