به گزارش روابط عمومی اداره کل مدیریت بحران؛ ستاد مدیریت پایش تنش آبی استان به ریاست معاونت امور عمرانی استانداری و با حضور دستگاه های اجرایی ذیربط برگزار شد.
در این جلسه آخرین وضعیت تنش آبی استان و همچنین مشکلات آبرسانی سیار به مناطق مسکونی مورد بررسی قرار گرفت و مدیران شرکت های آب منطقه ای، آب و فاضلاب، ادارات کل عشایری شمال و جنوب، جهادکشاورزی شمال و جنوب و هواشناسی گزارشات خود را ارائه نموده و به منظور پیگیری تسریع در آبرسانی به مناطق شهری، روستایی و عشایری تصمیمات لازم اتخاذ گردید و همچنین در این جلسه آخرین وضعیت آبرسانی و مشکلات ناشی از آن در شهر کرمان مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد دستگاه های اجرایی همکاری لازم با شرکت آب و فاضلاب بعمل آورند.