به گزارش روابط عمومی اداره کل مدیریت بحران به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری، دولت در راستای تکلیف مقرر در تبصره (1) ماده (20) قانون مدیریت بحران کشور و ارزش نهادن به فرهنگ ایثار و فداکاری و حفظ جایگاه «فداکار خدمت»، آیین‌نامه اجرایی مربوط به آن را به تصویب رساند.

به موجب این تصمیم، کارکنان و داوطلبانی که در فاصله زمانی اعلام تا خاتمه شرایط اضطراری مندرج در قانون مدیریت بحران کشور، داوطلبانه یا به درخواست سازمان مدیریت بحران کشور، طبق برنامه عملیات پاسخ دستگاه‌های ذی‌ربط که به تأیید این سازمان رسیده است، همکاری نموده و به سبب انجام وظایف محوله، آسیب دیده یا فوت می‌نمایند، مشمول این آیین‌نامه هستند و به عنوان فداکار خدمت محسوب می‌شوند و از خدمات و تسهیلات حمایتی مندرج در آیین‌نامه بهره‌مند خواهند شد.

در مورد آن دسته از فداکاران خدمت که تحت پوشش بیمه‌ پایه و تکمیلی هر یک از صندوق‌های بیمه درمان و بازنشستگی می‌باشند، حسب مورد خود یا عائله تحت تکفل از خدمات و تسهیلات بیمه همان صندوق‌های ذی‌ربط بهره‌مند خواهند شد و در صورتی که از پرداختی به مشمولین این آیین‌نامه کمتر باشد، سازمان مابه‌التفاوت آن را از محل اعتبارات مندرج در قانون مدیریت بحران کشور جبران خواهد نمود.

چنان‌چه هر یک از کارکنان یا داوطلبان حین عملیات پاسخ مفقود گردند، تا زمان تعیین وضعیت نهایی فرد مبنی بر غایب مفقودالاثر بودن وی که طبق قوانین و مقررات مربوط به تأیید مرجع قضایی ذی‌صلاح می‌رسد، مستمری مندرج در آیین‌نامه حسب مورد به ذی‌نفعان قانونی وی پرداخت می‌گردد.

دستگاه های اجرایی می‌توانند برای کارکنان و داوطلبان متبوع خود متناسب با نیاز به تشخیص بالاترین مقام دستگاه، پوشش های بیمه ای مسئولیت و حوادث بی نام در چارچوب قوانین مربوط که در آن تعهدات بیمه‌گر برابر با هزینه های مربوط در این آیین‌نامه باشد، برای موارد خاص خریداری نمایند؛ در این صورت خدمات و تسهیلات حمایتی مندرج در این آیین‌نامه از محل همان بیمه‌نامه ها تأمین می‌شود.

آن دسته از فداکاران خدمت که خدمات برجسته ای در حفظ اموال و نجات جان مردم و کاهش صدمات ناشی از حوادث و سوانح داشته اند، متناسب با سطح خدمات ارایه شده به پیشنهاد استاندار و تأیید رییس سازمان مدیریت بحران کشور و تصویب وزیر کشور جهت دریافت و بهره مندی از نشان های مندرج در آیین‌نامه اعطای نشان های دولتی، به مرجع ذی ربط معرفی می‌شوند.

همچنین سازمان مدیریت بحران کشور موظف است با همکاری شوراهای اسلامی شهر و روستا و شهرداری ها و دهیاری ها با رعایت قوانین و مقررات مربوط تمهیداتی را فراهم نماید که به‌منظور پاسداشت خدمات فداکاران خدمت و ترویج ارزش‌های فداکاری و ایثار به پیشنهاد کمیته استانی و تصویب کمیته ملی برنامه های تقدیر از فداکاران خدمت از قبیل نامگذاری معابر، اماکن و فضاهای عمومی در شهرها و روستاها و پیش بینی محل دفن مناسب اجرا شود.

گفتنی است این آیین‌نامه با بهره‌گیری از نقطه‌نظرات اساتید مجرب دانشگاهی و مدیران اجرایی ذی‌ربط مدیریت بحران، توسط پژوهشکده سوانح طبیعی تدوین شده است.