مدیرکل مدیریت بحران استانداری کرمان از تصویب 2 هزار و 875 میلیارد ریال اعتبار برای تکمیل طرح‌های تامین آب اضطراری استان کرمان در جلسه اخیر هیات وزیران خبر داد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل مدیریت بحران استان کرمان، مجید سعیدی با اعلام این خبر عنوان کرد: هیات وزیران در جلسه اخیر خود به منظور پیشگیری از تنش آبی، تامین و توزیع آب شرب شهری و پروژه‌های تکمیل طرح‌های تامین آب اضطراری مبلغ 2 هزار و 875 ملیارد ریال به استان کرمان اختصاص داد.  
وی این اعتبار را از محل اعتبارات مدیریت بحران کشور اعلام کرد و افزود: این مبلغ برای اجرای پروژه‌های مذکور برای 60 شهر شمالی و جنوبی استان مصوب شده است و در اختیار شرکت آب و فاضلاب استان قرار می گیرد.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری کرمان ادامه داد: یک هزار میلیارد ریال از این مبلغ در اختیار شرکت آب منطقه‌ای استان برای کمک به تکمیل آبرسانی به شهرهای شمالی استان کرمان قرار می‌گیرد.
همچنین در این رابطه مبلغ دو هزار میلیارد ریال به صورت هزینه ای برای آبرسانی عشایری و روستایی در سطح کشور از محل منابع یاد شده در اختیار شرکت آب و فاضلاب کشور و سازمان امور عشایر ایران قرار می گیرد تا برابر قوانین و مقررات مربوط هزینه شود که لازم است شرکت آب و فاضلاب و اداره کل امور عشایری شمال و جنوب استان نسبت به اخذ سهمیه استان از اعتبارات مربوطه را پیگیری نماید.