به گزارش روابط عمومی اداره کل مدیریت بحران جلسه ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران استان در روزهای 11و12 خرداد ماه برگزار شد.

با توجه به رعایت شیوه نامه های بهداشی این جلسه در دو نوبت با حضور تعدادی از دستگاه های اجرایی برگزار گردید.
در ادامه این جلسه مدیرکل مدیریت بحران عنوان نمود با توجه به موضوع ماده 4 قانون مدیریت بحران کشور در خصوص الزام قانونی تدوین اسناد استانی و ضرورت درج اطلاعات دستگاه های اجرایی در اسناد فوق الذکر توضیحات کاملی ارائه و اعلام نمود مجری مطالعات دانشگاه علوم پزشکی کرمان و ناظرآن دانشگاه تحصیلات تکمیلی و صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان می باشد. پس از آن نمایندگان دانشگاه علوم پزشکی به عنوان مجری طرح مطالعاتی اسناد استانی اقدامات لازم را ارائه دادن و در نتیجه مقرر شد دستگاه های اجرایی اطلاعات مربوطه را به منظور تدوین اسناد استانی در اسرع وقت تحویل دانشگاه علوم پزشکی کرمان نمایند.