به گزارش روابط عمومی اداره کل مدیریت بحران در این دیدار آقای باقری فرماندار ریگان گزارشی از نظارت بر طرح لایروبی رودخانه ها، پل ها، احداث سیل بند و داکت حفاظتی در شهرستان ریگان که در سال گذشته از سوی استانداری اجرا شده بود گزارشی ارائه نمود و ضمن تشکر از ایمن سازی روستاها که به واسطه اجرای این طرح انجام شده است درخواست نمود برخی موارد جزئی برای احداث سیل بند که باقی مانده است نیز اجرا گردد. سپس شهرداران محمدآباد ریگان و گنبکی نیز اقدامات انجام شده جهت احداث سیل بند و دیوار سازی  رودخانه که با کمک مالی استانداری انجام شده بود را ارائه نمودند. مدیرکل مدیریت بحران نیز ضمن تشکر از اقدامات فرماندار و شهرداران در اجرای این طرح از فرماندار درخواست نمود موارد مدنظر را به صورت مکتوب با جزئیات جهت بررسی به اداره کل ارسال نمایند.