در این دیدار مدیرعامل جمعیت هلال احمر و معاونین درمان و آموزش گزارشی از اقدامات سال گذشته ارائه نمودند و به بیان برنامه های سال جاری پرداختند و همچنین به منظور تکمیل مرکز آموزش هلال احمر و آموزش سازمان های مردم نهاد و عمومی به ویژه روستاییان در خانه های هلال، تقاضای کمک و وسایل مورد نیاز نمودند. در ادامه مدیرکل مدیریت بحران ضمن تشکر از مدیریت جمعیت هلال احمر جناب آقای فلاح ، معاونین و کلیه پرسنل و عملکرد آن ها در مواجه با حوادث در سال 1399 به برنامه های مدیریت بحران در سال 1400 بخصوص در بحث آموزش همگانی، سازمان های مردم نهاد، گروه های جهادی، اعضای ستاد بحران شهرستان ها، برگزاری مانورهای مشترک بین شهرستانی و بین استانی و همچنین تکمیل شبکه بیسیم پشتیبان مدیریت بحران در شهرستان ها اشاره نمود و پیشنهاد داد تا تفاهم نامه ای بین استانداری و هلال احمر برای اقدامات مورد نظر تنظیم گردد.