این دوره با هماهنگی جمعیت هلال احمر استان و مدرسی جناب آقای شعار جهت آموزش کار با شبکه رادیویی مدیریت بحران به منظور برقراری ارتباط سریع در هنگام وقوع حوادث با فرمانداری ها، مراکز انتظامی و امدادی و دستگاه های اجرایی دخیل در امر بحران برای کارمندان اداره کل مدیریت بحران برگزار گردید.