زلزله ای به بزرگی 5 ساعت 16:24 مرز استان های هرمزگان و کرمان، حوالی فاریاب را لرزاند.
با توجه به بررسی های انجام شده به اطلاع می رساند زمین لرزه  5 ریشتری ساعت 16:24 امروز در ارتفاعات هرمزگان و هم مرز با استان کرمان تا کنون برای مناطق مسکونی استان فاقد تبعات وخسارت بوده است. مراتب کماکان از سوی فرماندار فاریاب تحت بررسی می باشد.