به گزارش روابط عمومی اداره کل مدیریت بحران، این جلسه براساس دعوت معاون فنی و هماهنگی بازسازی سازمان مدیریت بحران کشور با حضور مدیران کل مدیریت بحران استان های کرمان، گیلان، فارس، قم و اعضای هیئت مدیره صندوق حمایت از محصولات کشاورزی به صورت ویدئوکنفرانس برگزار گردید. در این جلسه مدیران مذکور که قبلا نقاط قوت،ضعف و مشکلات صندوق بیمه محصولات کشاورزی را به سازمان مدیریت بحران کشور ارسال کرده بودن، نظرات و پیشنهادهای خود را بیان کرده و اعضای هیئت مدیره صندوق نیز توضیحات لازم را ارائه نمودند و مقرر شد مراتب از سوی سازمان مدیریت بحران کشور پیگیری شود.