به گزارش روابط عمومی اداره کل مدیریت بحران، صبح امروز مدیرکل مدیریت بحران به همراه رئیس شبکه لرزه نگاری استان، رئیس شورای اسلامی و معاون شهرداری شهر شهداد از محل جانمایی شده به منظور احداث ایستگاه لرزه نگاری جدید در شهر شهداد بازدید نمود، در این خصوص بحث های فنی و موارد مربوطه مورد بررسی قرار گرفت و تصمیمات لازم اتخاذ گردید.