به گزارش روابط عمومی اداره کل مدیریت بحران صبح امروز ۲۱ بهمن ماه مدیرکل مدیریت بحران از روند اجرای لایروبی رودخانه های شهرستان های رابر و بافت بازدید نمود.
در این رابطه مدیرکل مدیریت بحران از روستاهای مشکنان، زمان آباد، شصت فیچ، اسکر، ننوک و ده دیوان بعمل آورد.
در این بازدید که معاون فرمانداری و کارشناسان امور منابع آب شهرستان های رابر و بافت حضور داشتند در خصوص ادامه روند لایروبی و الویت و اضطرار مناطق تصمیمات لازم اتخاذ گردید.