به گزارش روابط عمومی اداره کل مدیریت بحران: صبح امروز ۲۵ بهمن ماه بصورت ویدئو کنفرانس جلسه هماهنگی مانور شهر تهران برگزار شد.
آقای سعیدی مدیرکل مدیریت بحران استان در این رابطه عنوان کرد: براساس برنامه ریزی سازمان مدیریت بحران کشور و سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران در نظر است مانور مدیریت بحران شهر تهران در پهنه های شمال شرق و جنوب شرق با حضور استان های پیشتاز و معین در تاریخ ۲ اسفند ماه برگزار شود جلسه ای به منظور هماهنگی اقدامات انجام شده و سناریوی ابلاغی با حضور معاون پیشگیری، هماهنگی و کاهش خطرات سازمان مدیریت بحران کشور، مدیران کل استان های پیشتاز و معین و سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران و مناطق ۱، ۳، ۴، ۷، ۸، ۱۲، ۱۳، ۱۴ و ۱۵ مورد بررسی قرار گرفت. در این جلسه ضمن بررسی سناریوی مانور نظرات استان ها ابلاغ گردید و مقرر شد متناسب با آن هماهنگی و پیگیری لازم بعمل آید. شایان ذکر است براساس سناریو باید گروه هایی از مدیریت بحران، جمعیت هلال احمر، سازمان آتش نشانی، دانشگاه علوم پزشکی، اورژانس، نیروی انتظامی و شهرداری مرکز استان در این مانور شرکت کنند.