زلزله ای به بزرگی ۴/۶ ریشتری ساعت ۱:۳۶ بامداد ۹۹/۱۱/۱۳ در عمق ۲۰ کیلومتری زمین منطقه چاه نارنج شهرستان فاریاب را لرزاند.
با توجه به بررسی های بعمل آمده این زمین لرزه خوشبختانه تاکنون فاقد تلفات و مصدومیت بوده و فقط خسارت جزئی به برخی منازل مسکونی وارد شده که در حال ارزیابی می باشد.