زلزله ای به بزرگی ۴.۹ ساعت ۱۹:۳۴ مرز استان های هرمزگان و کرمان، حوالی فاریاب را لرزاند.
با توجه به بررسی های انجام شده به اطلاع می رساند زمین لرزه  ۴/۹ ریشتری ساعت ۱۹:۳۴ امشب در ارتفاعات هرمزگان و هم مرز با استان کرمان تا کنون برای مناطق مسکونی استان فاقد تبعات وخسارت  بوده است. مراتب کماکان از سوی فرمانداری های فاریاب و ارزوییه تحت بررسی می باشد.