جلسه کارگروه استانی هماهنگی شرایط اضطرار آلودگی هوا به ریاست معاون امور عمرانی استاندار و با حضور مدیران کل مدیریت بحران و حفاظت محیط زیست و سایر اعضای کارگروه برگزار شد و در خصوص اجرای آیین نامه مربوطه و اقدامات لازم در مواقعی که شاخص آلاینده های هوا از حد مجاز فراتر می رود تصمیمات لازم اتخاذ گردید.