هشدار هواشناسی سطح زرد مورخ ۹۹/۱۰/۲۷ اداره کل هواشناسی جهت انجام اقدامات لازم و اطلاع رسانی بویژه از طریق صدا و سیمای مرکز استان ابلاغ می گردد:
توصیف پدیده های جوی مورد انتظار: وزش باد نسبتا شدید
زمان شروع: یکشنبه ۲۸ دی و باشدت کمتر ۲۹ دی
نوع مخاطره: وزش باد و خیزش گرد و خاک
منطقه اثر: اکثر مناطق، خصوصاً شرق، شمال غرب و غرب استان
زمان پایان: اواخر وقت دوشنبه ۲۹ دی
اثر مخاطره:
غبارآلودگی، کاهش دید افقی، کاهش کیفیت هوا، احتمال خسارت به تابلوها و سازه های شهری، تجهیزات ساختمانی و خطوط انتقال نیرو
توصیه:
عدم تردد در فضای باز و پرهیز از سفرهای غیر ضروری
خودداری از انجام عملیات سم پاشی و محلول پاشی به دلیل وزش باد
کنترل ایمنی های مربوط به مقاومت تاسیسات، خطوط انتقال نیرو، تابلوها و سازه های شهری و تجهیزات ساختمانی
کنترل پوشش گلخانه ها
آمادگی دستگاه های اجرایی، فرمانداری ها و شهرداری ها  جهت انجام تمهیدات لازم برای جلوگیری از خسارات احتمالی.