به گزارش روابط عمومی اداره کل مدیریت بحران، پروژه های لایروبی رودخانه ها، کنترل و پخش سیلاب و بازسازی راه و ابنیه تخریب شده ناشی از سیلاب های سال گذشته، موضوع تفاهم نامه همکاری بین استانداری و قرارگاه خاتم، از طریق تصاویر ماهواره ای در محل اداره کل مدیریت بحران بررسی شدند. در این جلسه کارشناسی که نمایندگان قرارگاه حضور داشتند، مدیر کل مدیریت بحران به همراه نمایندگان دستگاه های اجرایی به تشریح موقعیت و شرایط مناطق محل اجرای پروژه ها پرداختند.