به گزارش روابط عمومی اداره کل مدیریت بحران، لایروبی رودخانه الویت دار و ایمن سازی روستاهای شهرستان عنبرآباد از خطرسیل، بعنوان یازدهمین منطقه در استان، باحضور معاون محترم هماهنگی امورعمرانی استاندار آغازگردید. این عملیات باهمکاری اداره کل مدیریت بحران، اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای حنوب استان وشرکت راهسازی 115و با نظارت فرمانداری و شرکت آب منطقه ای استان اجرا می شود.