به گزارش روابط عمومی اداره کل مدیریت بحران، مدیر کل مدیریت بحران صبح امروز مورخ 11/10/99 به اتفاق فرمانده گروه رزمی مهندسی ارتش و فرماندار رودبار از اقدامات انجام شده در حوزه شهری شهرستان قلعه گنج و روستاهای بلبل آباد، شفیع آباد ، شهید آباد ، چراغ آباد ، جنگل آباد و تاریک ماه بازدید کرد و مقرر شد در مدت زمان باقیمانده از کارکرد ماشین آلات برنامه ها طبق روال سابق و با نظارت آب منطقه ای ادامه یابد.