صبح امروز به دعوت اداره کل مدیریت بحران جلسه بررسی نحوه اجرای عملیات احداث کانال انتقال آب های سطحی شهرکرمان در محدوده خیابان شهدای خانوک که یکی از نقاطی است که در اثر بارش باران و ورود آب های سطحی بالادست دچارآبگرفتگی شدید می شود، با حضور مدیرکل مدیربت بحران، معاون امور زیربنایی شهرداری کرمان ونمایندگان و پیمانکاران شرکت فولاد بوتیا(مجری پروژه فاضلاب کرمان) و نماینده شرکت آب منطقه ای برگزار شد. در این جلسه مقررشد شرکت فولاد بوتیا در راستای وظایف اجتماعی و با همکاری شهرداری کرمان عملیات فاز اول پروژه را آغاز نماید.