به گزارش روابط عمومی اداره کل مدیریت بحران، صبح امروز مورخ ۹۹/۱۰/۱۰ مدیر کل مدیریت بحران استانداری به اتفاق فرماندارجیرفت، فرمانده گروه مهندسی رزمی جنوبشرق نزاجا و مسول امور منابع آب جیرفت از احداث دیواره در ساحل غربی رودخانه شور جیرفت بازدید نمود. این بازدید به متظور بررسی اقدامات انجام شده و همچنین بررسی عملکرد پیمانکار جدید صورت گرفت. در این برنامه مسول امور منابع آب گزارشی میدانی از اقدامات بعمل آمده و نحوه نظارت  بر اجرای عملیات ارایه نمود. مدیر کل مدیریت بحران نیز طی توضیحاتی خواستار ادامه روند پروژه بر اساس برنامه ریزی قبلی به منظور ایمن سازی شهرجیرفت از خطر سیلاب شد.