مدیرکل مدیریت بحران استانداری کرمان گفت: ۳۰۰ میلیارد ریال اعتبار به سد مخزنی نساء ناشی از وقوع سیلاب ۱۳۹۵ و تامین آب شرب، صنعت و کشاورزی شهرستان بم و بخش بروات اختصاص یافت.
مجید سعیدی افزود: با تصویب هیات وزیران در جلسه 26 آذر ماه 1399، مبلغ 300 میلیارد ریال به منظور جبران خسارت وارده شده به سد مخزنی نساء ناشی از وقوع سیلاب 1395 و تامین آب شرب، صنعت و کشاورزی شهرستان بم و بخش بروات به شرکت سهامی آب منطقه‌ای کرمان اختصاص یافت.
وی افزود: بر این اساس وزارت نیرو (شرکت سهامی آب منطقه‌ای کرمان) موظف است گزارش عملکرد این تصویب‌نامه را در مقاطع زمانی سه ماهه به سازمان‌های برنامه و بودجه کشور و مدیریت بحران کشور ارسال کند.
گفتنی است، به پیشنهاد وزارت کشور و تایید سازمان برنامه و بودجه و به استناد اصل 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، این مبلغ اعتبار تملک دارایی‌های سرمایه‌ای از محل منابع بند (م) ماده 28 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 1393 به تصویب هیات وزیران رسیده است.