صبح امروز فرمانده گروه رزمی مهندسی نزاجا، در جلسه ای با مدیر کل مدیریت بحران استانداری کرمان آخرین وضعیت لایروبی رودخانه های واقع در مناطق جمعیتی و احداث سیل بند در شهرستان های استان کرمان را ارائه نمود. در این جلسه مدیرکل مدیریت بحران ضمن تشکر از اقدامات گروه مهندسی رزمی جنوبشرق نزاجا خواستار تسریع در عملیات اجرایی مذکور گردید. در این جلسه هماهنگی وبرنامه ریزی لازم جهت ادامه کار در مناطق الویت دار صورت پذیرفت.