"انسداد محور "
ساعت: 22:45
محور فهرج  شوره گز
بدلیل طوفان شن و شعاع دید کمتر از 10 متر ، تا اطلاع بعدی مسدود می باشد. نیروهای راهداری در منطقه مستقر هستند. 
منبع: اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای شهرستان فهرج و پلیس راه استان
تاریخ: جمعه 5 دیماه 99