بنا بر اعلام اداره کل هواشناسی، امروز در پاره ای مناطق استان بارش کماکان ادامه دارد. فردا صبح در اکثر مناطق مه صبحگاهی پیش بینی می شود. ضمن اینکه از روز دوشنبه و پس از اتمام فعالیت سامانه بارشی ، کاهش محسوس دما تا اوایل هفته آینده در استان  ادامه خواهد داشت که احتمال آسیب به محصولات کشاورزی وجود دارد.