بنا بر اعلام اداره کل هواشناسی، از فردا افزایش ابر پدیده غالب جوی خواهد بود. روز شنبه علاوه بر افزایش ابر، بارش در پاره ای مناطق خصوصاً مناطقی از غرب، شمال و جنوبغرب استان آغاز خواهد شد که تا روز یکشنبه ادامه خواهد داشت. بارش در مناطق سردسیر و کوهستانی بصورت برف پیش بینی میشود. همزمان با این ناپایداریها، وزش باد به نسبت شدید بویژه در شرق و جنوبشرق استان پیش بینی شده است.