به گزارش روابط عمومی اداره کل مدیریت بحران، در ادامه بازدید مدیر کل مدیریت بحران استان در مورخ 99/09/26 از ایمن سازی مناطق جمعیتی شهرستان ریگان که در معرض بیشترین خطر ناشی از سیلاب قرار دادند، عملیات احداث سیل بند و داکت حفاظتی اطراف روستاهای واقع در مجاورت رودخانه های هشتصد متری و گرگ که سیلاب های جاری از استان سیستان و بلوچستان را به این منطقه سرازیر می‌کند آغاز گردید.
در حال حاضر این عملیات در پیرامون روستاهای رحمت آباد، همت آباد و حسین آباد دامداری آغاز شده است و با توجه به ظرفیت و امکانات موجود در حد مقدورات در سایر روستاها بر اساس اولویت بندی مسئولین شهرستان ادامه پیدا خواهد کرد.
این اقدام علاوه بر احداث سیل بند و داکت حفاظتی مسیر هدایت سیلاب ها و روان آب ها به خارج از محدوده روستاهای یاد شده را شامل می‌شود.