به گزارش روابط عمومی اداره کل مدیریت بحران استان، آقای سعیدی مدیر کل مدیریت بحران استان صبح امروز 99/09/24 در جلسه ستاد مدیریت بحران اداره کل بهزیستی استان که با حضور دکتر کاظم زاده، مدیرکل پدافندغیرعامل و مدیریت بحران سازمان بهزیستی کشور برگزار شد، اقدامات مدیریت و مجموعه بهزیستی استان کرمان در حوادث طبیعی را قابل توجه و تقدیر دانست. وی حمایت ها و اقدامات کارشناسان بهزیستی را در بازتوانی روحی و روانی ، جسمی، معنوی و اجتماعی آسیب دیدگان ناشی از حوادث طبیعی را بسیار حائز اهمیت توصیف کرد و با توجه به حادثه خیز بودن استان کرمان و آسیب پذیری بالای اقشار تحت تاثیر، خواستار توجه و کمک بیشتر سازمان بهزیستی کشور به بهزیستی استان شد.