به گزارش روابط عمومی اداره کل مدیریت بحران، معاون مدیر کل مدیریت بحران استان در تاریخ 99/09/24 به اتفاق معاون عمرانی فرمانداری بافت، بخشدار بخش مرکزی بافت، مدیر اداره آب شهرستان بافت، رییس شورای اسلامی روستا، دهیار برکنان و نمایندگان شرکت آبادگران (پیمانکار) از عملیات لایروبی رودخانه برکنان بافت بازدید کرد و درادامه از محل تلاقی دو قسمت روستای برکنان علیا و سفلی که نیاز به اصلاح مسیر رودخانه دارند،  نیز بازدید و بررسی شد. رودخانه روستای شصت فیچ سفلی نیز مورد بررسی قرارگرفت. همچنین منطقه سیلابی روستاهای مشکنان، تاج آباد و نمزاد نیز با توجه به توضیحات مسئولین محلی در مسیر منتهی به آنها در اولویت های اعلام شده برای مراحل بعد مورد پیگیری قرار خواهد گرفت.