به گزارش روابط عمومی اداره کل مدیریت بحران، جلسه بررسی و هماهنگی جهت نظارت و اجرای عملیات لایروبی رودخانه های استان با حضور مدیر کل مدیریت بحران، معاون مدیر کل مدیریت بحران، معاون شرکت آب منطقه ای استان، فرمانده گروه مهندسی رزمی نزاجا و مسئول دفتر رودخانه های شرکت آب منطقه ای استان برگزار گردید و در خصوص اولویت بندی رودخانه ها، مناطق اضطراری و نحوه نظارت بر عملیات لایروبی تصمیمات لازم اتخاذ گردید.