به گزارش روابط عمومی اداره کل مدیریت بحران استان، مدیر کل مدیریت بحران استان به اتفاق فرمانده گروه مهندسی رزمی نزاجا و مسئول رودخانه های شرکت آب منطقه ای، دهیار و رئیس شورای اسلامی روستای جهر صبح امروز مورخ 99/09/22 از مراحل پایانی لایروبی رودخانه روستای جهر بازدید کرد و مقرر شد گروه مهندسی رزمی نزاجا جزئیات باقیمانده را بر اساس نظر مشاور انجام دهد و حجم عملیات انجام شده توسط شرکت آب منطقه ای برآورد و به اداره کل مدیریت بحران استان ارائه گردد.