به گزارش روابط عمومی اداره کل مدیریت بحران استان؛ طی بازدید امروز مدیر کل مدیریت بحران استان به همراه فرمانده گروه مهندسی رزمی نزاجا و به اتفاق بخشدار شهداد و نمایندگان منابع طبیعی و مسئول رودخانه های شرکت آب منطقه ای و رئیس شورای اسلامی روستای امیرآباد، از روستای امیرآباد که در فروردین ماه سال جاری در اثر سیل دچار آبگرفتگی شدید شده بود بازدید شد و مقرر گردید گروه مهندسی رزمی نزاجا در 2 نقطه نسبت به ترمیم دیواره رودخانه روستا و احداث سیل بندی که به منظور هدایت آبها به رودخانه مجاور بود اقدامات لازم را به عمل بیاورد.
از وضعیت رودخانه های روستاهای همت آباد و سالارآباد بازدید و قرار بر این شد پس از تهیه و ارائه گزارش شرکت آب منطقه ای، پیگیری لازم به عمل آید.