بنا بر اعلام اداره کل هواشناسی استان، امروز در استان بارش و در بعد از ظهر وزش تندبادهای موقت رخ می دهد. بارش در ارتفاعات بصورت برف و در مناطق جنوبی استان بصورت رگبار و رعد و برق خواهد بود. ضمن اینکه در مناطق مستعد جنوبی استان احتمال بارش تگرگ نیز وجود دارد و  روز دوشنبه بارش  در جنوب استان همچنان ادامه خواهد داشت. از روز سه شنبه با خروج این سامانه تا پایان هفتۀ جاری دمای هوا در استان کاهش می یابد.