پیام هشدارسطح قرمز
با توجه به اعلام اداره کل هواشناسی استان و شدت بارندگی سامانه وارد شده به استان بویژه در مناطق شمالی و غربی ، هشدارسطح قرمزاعلام می گردد. ضمن اعلام آماده باش کامل، لطفآ اقدامات پیشگیرانه و مقابله با حوادث احتمالی را در اسرع وقت بعمل آورده واطلاع رسانی به ساکنان مناطق صورت پذیرد.