به گزارش روابط عمومی اداره کل مدیریت بحران، مدیرکل مدیریت بحران استان کرمان صبح امروز مورخ 99/9/13 به اتفاق فرمانده گروه مهندسی رزمی جنوبشرق نزاجا از پیشرفت عملیات لایروبی رودخانه روستای جهر بازدید کرد و در جریان اقدامات بعمل آمده مربوط به لایروبی رودخانه این روستا قرار گرفت. در این بازدید دهیار و رئیس شورای روستای جهر و شهردار اندوهجرد حضور داشتند.