به گزارش روابط عمومی اداره کل مدیریت بحران،جلسه مشترک ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران استان کرمان و ستاد مدیریت بحران شهرداری منطقه 14 تهران به صورت ویدئو کنفرانس برگزار گردید. در این جلسه که اعضای ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران استان کرمان حضور داشتند، مجید سعیدی مدیرکل مدیریت بحران با اشاره به ارتباط ویدئو کنفرانس 10 آذر ماه با شهرداری منطقه 14 تهران عنوان کرد: استان کرمان براساس دستورالعمل ستاد عالی مدیریت بحران کشور به عنوان معین منطقه 14 شهرداری تهران اعلام شده است.
وی بیان داشت: به دلیل شرایط کرونا چون امکان بازدید میدانی از منطقه وجود ندارد، جلسات هماهنگی دستگاه‌های اجرایی استان با دستگاه‌های اجرای متناظر در شهرداری 14 تهران به صورت ویدئوکنفرانس برگزار می‌شود.
سعیدی افزود: اطلاعات و انتظارات مورد نیاز طرفین در زمینه‌های اجرایی، امدادی، زیربنایی، ساختاری و نظامی مطرح و اتخاذ می‌شود تا تضاد‌ها و کاستی‌ها و مغایرت‌ها برطرف شود که به شکل منسجم بتوان از ظرفیت‌های منطقه استفاده کرد.
در این ارتباط شهردار منطقه 14 تهران درخواست نمود که توانمندی های دستگاه های اجرایی استان کرمان و سایر اطلاعات مورد نیاز به آن شهرداری ارسال شود.
همچنین مقرر شد پس از اخذ نظرات کارشناسی تخصصی نسبت به تشکیل کارگروه های متناظر با شرح وظایف دستگاه های اجرایی اقدامات لازم برای ارائه در جلسات آتی گزارش گردد.